ข่าวสารงานไอที

การติดตั้งระบบสืบค้นข้อมูลประวัติผู้ป่วย

อีเมล พิมพ์ PDF
 

หนังสือแจ้ง การติดตั้งระบบสืบค้นข้อมูลประวัติผู้ป่วย ของหน่วยบริการในจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2558

อีเมล พิมพ์ PDF
 

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2558

 วันที่  18 พฤศจิกายน  2558  เวลา  08.30 – 16.30  น.

 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

 

 

ขอให้จัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ให้หน่วยบริการในจังหวัดเชียงใหม่  จัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ในรูปแบบ DVD

ส่งมาที่ งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 / 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 / 2558 

วันที่  18 กันยายน  2558  ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 สำหรับค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 สำหรับค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

 

 

เอกสารดาวน์โหลด 

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


หน้า 1 จาก 4