ข่าวสารงานไอที

แจ้งหน่วยบริการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

อีเมล พิมพ์ PDF
 
แจ้งหน่วยบริการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

     

                                 ด้วย จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถรับเอกสาร/หนังสือราชการ

                                           ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ โดยมีกำหนดเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ในเดือนมกราคม 2557

 

                               จึงขอแจ้งให้หน่วยงานระดับสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่แนบให้ดาวน์โหลดด้านล่าง

                                                                                  ไปยังงานเทคโนโลยีสารสนเทศทาง E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    

 

                                               และดำเนินการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายละเอียดคู่มือการใช้การที่แนบให้ดาวน์โหลดด้านล่าง

                                          หากมีข้อสงสัยสามารถประสานได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0 5321 1048 ต่อ123 

 

VDO การใช้งานโปรแกรม JHCIS จากการอบรมผ่านระบบ WEB CONFERENCE

อีเมล พิมพ์ PDF
 

VDO การใช้งานโปรแกรม JHCIS จากการอบรมผ่านระบบ WEB CONFERENCE 

 

 

 VDO คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน จากการอบรมการใช้งานโปรแกรม JHCIS ผ่านระบบ WEB CONFERENCE    
 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2555  สามารถดาวน์โหลดวิดิโอได้ที่ http://www.jhcis.net เลือกแท็บ WEB CONFERENCE VDO  
และคำถาม-คำตอบจากการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างค่ะ 

 

 

โปรแกรมติดตั้งและคู่มือการใช้งานระบบ Web Conference

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 

โปรแกรมติดตั้งและคู่มือการใช้งานระบบ Web Conference ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

เนื่องจากวันที่ 25 ตุลาคม 2555  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะทำการอบรมการใช้โปรแกรม JHCIS ผ่านระบบ Web Conference
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมและ username , password ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์แล้ว 
 
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งและคู่มือการใช้งานระบบ Web Conference  ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
 
 
 
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555  ให้ทำการเปิดระบบเพื่อทำการทดสอบก่อนเข้าใช้งาในเวลา 08.00 น. 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  โทร.053-211048 ต่อ 123 หรือ 082-7664480 

 

 

 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ตัวติดตั้งและคู่มือการใช้งานweb conference.zip)web conference[ ]5838 Kb
 

ระบบ e-filing

อีเมล พิมพ์ PDF

 
เนื่องจาก Server ของระบบงาน e-filing มีปัญหาขัดข้องและไม่สามารถทำงานได้  จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบ e-filing ได้ 
 
ผู้ดูแลระบบได้กู้ไฟล์และข้อมูลจาก Server เดิมเข้าไปใน Server ใหม่แล้ว
 
 

* หมายเหตุ  1. ข้อมูลสมาชิกบางท่านอาจเข้าไม่ได้ ให้โทรศัพท์ติดต่อแจ้งข้อมูลใหม่ได้ที่ งาน IT 053-211048 ต่อ 123

                     2. ข้อมูลที่ส่งมาอาจไม่ครบ และไม่สามารถรับหรือเปิดดูไฟล์ข้อมูลได้ ขอให้ท่านส่งข้อมูลต่างๆเข้ามาใหม่ค่ะ  
 

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ ขอบคุณค่ะ