ข่าวสารงานไอที

แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 
แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
 
อ่านเพิ่มเติม...
 

แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 
แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
 
อ่านเพิ่มเติม...
 

ขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการตอบแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการตอบแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (survey_handbook.pdf)survey_handbook[คู่มือตอบแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ]1510 Kb
อ่านเพิ่มเติม...
 

การส่งออกรายงานผู้ป่วยที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมลภาวะเป็นพิษทางอากาศและการบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

อีเมล พิมพ์ PDF

 การส่งออกรายงานผู้ป่วยที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมลภาวะเป็นพิษทางอากาศและการบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

 
อ่านเพิ่มเติม...
 

แจ้งหน่วยบริการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

อีเมล พิมพ์ PDF
 
แจ้งหน่วยบริการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

     

                                 ด้วย จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถรับเอกสาร/หนังสือราชการ

                                           ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ โดยมีกำหนดเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ในเดือนมกราคม 2557

 

                               จึงขอแจ้งให้หน่วยงานระดับสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่แนบให้ดาวน์โหลดด้านล่าง

                                                                                  ไปยังงานเทคโนโลยีสารสนเทศทาง E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    

 

                                               และดำเนินการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายละเอียดคู่มือการใช้การที่แนบให้ดาวน์โหลดด้านล่าง

                                          หากมีข้อสงสัยสามารถประสานได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0 5321 1048 ต่อ123 

 


หน้า 1 จาก 4