ข่าวสารงานไอที

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่ายกลุ่มบริการสุขภาพ ฯ ระดับจังหวัด

อีเมล พิมพ์ PDF

 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่ายกลุ่มบริการสุขภาพและศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด

ในวันที่ 14  สิงหาคม 2557  เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   

เป้าหมาย  ผู้ดูแลระบบ TAKIS Data Center เครือข่ายบริการละ 2 คน และคณะทำงานการเชื่อมโยงข้อมูล (ตามรายชื่อที่ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม)

โดยสมัครเข้าร่วมอบรม ได้จากระบบลงทะเบียน คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 

การจัดการข้อมูล OPPP Individual (21แฟ้ม) ปีงบประมาณ 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
 
การจัดการข้อมูล OPPP Individual (21แฟ้ม) สำหรับรอบข้อมูลปีงบประมาณ 2558
อ่านเพิ่มเติม...
 

แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 
แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
 
อ่านเพิ่มเติม...
 

แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 
แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
 
อ่านเพิ่มเติม...
 

ขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการตอบแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการตอบแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (survey_handbook.pdf)survey_handbook[คู่มือตอบแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ]1510 Kb
อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 1 จาก 4