ข่าวสารงานไอที

ขอส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน และ 12 แฟ้มมาตรฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 -2558

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ขอส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน  และ 12 แฟ้มมาตรฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 -2558

 

  1. ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานให้กับ สสจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 -  2558 (เฉพาะที่ยังไม่ส่งข้อมูล)

      ทาง ระบบ HDC  โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งข้อมูลได้ที่ ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม 

2. ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งส่งข้อมูล 12 แฟ้มมาตรฐานให้กับ สสจ.เชียงใหม่ได้ที่ E-mail   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

หมายเหตุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558  ยกเลิกการส่งข้อมูล 21 แฟ้มมาตรฐาน มาให้สสจ.เชียงใหม่

 

แจ้งสถานบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเว็บไซต์ HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF
 

แจ้งสถานบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเว็บไซต์ HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 

อ่านเพิ่มเติม...
 

แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual data) ปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
 

 แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual data) ปี 2558

 

 

 

สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช.) โดยสำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ ได้ประกาศแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก 

การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual data)ปีงบประมาณ 2558  สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สปสช.หรือตามเอกสารแนบให้ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (OP-PP_2558_public_25102557.pdf)OPPP Individual 2558[ ]203 Kb
 

แจ้งหน่วยบริการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

อีเมล พิมพ์ PDF
 
แจ้งหน่วยบริการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

     

                                 ด้วย จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถรับเอกสาร/หนังสือราชการ

                                           ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ โดยมีกำหนดเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ในเดือนมกราคม 2557

 

                               จึงขอแจ้งให้หน่วยงานระดับสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่แนบให้ดาวน์โหลดด้านล่าง

                                                                                  ไปยังงานเทคโนโลยีสารสนเทศทาง E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    

 

                                               และดำเนินการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายละเอียดคู่มือการใช้การที่แนบให้ดาวน์โหลดด้านล่าง

                                          หากมีข้อสงสัยสามารถประสานได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0 5321 1048 ต่อ123 

 

VDO การใช้งานโปรแกรม JHCIS จากการอบรมผ่านระบบ WEB CONFERENCE

อีเมล พิมพ์ PDF
 

VDO การใช้งานโปรแกรม JHCIS จากการอบรมผ่านระบบ WEB CONFERENCE 

 

 

 VDO คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน จากการอบรมการใช้งานโปรแกรม JHCIS ผ่านระบบ WEB CONFERENCE    
 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2555  สามารถดาวน์โหลดวิดิโอได้ที่ http://www.jhcis.net เลือกแท็บ WEB CONFERENCE VDO  
และคำถาม-คำตอบจากการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างค่ะ 

 

 


หน้า 1 จาก 2