ข่าวสารงานไอที

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 

ขอให้โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.) และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

ตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มข้อมูลที่ช่องว่าง(แถบสีแดง) ให้ถูกต้อง

โดยสามารถแก้ไข เพิ่มเติม ในเอกสารที่แนบมาให้

นำส่งที่ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

เอกสารดาวน์โหลด

 

 

รายงานการประชุมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รายงานการประชุมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

(คณะที่ปรึกษาการบันทึกข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ)

 วันที่ 24  มิถุนายน  2558 ณ ห้องประชุม 3 (ห้อง VDO Conference) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 

 

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558

 วันที่  15  พฤษภาคม  2558  ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

ปิดการใช้งานระบบ HDC ชั่วคราว

อีเมล พิมพ์ PDF
 

ปิดการใช้งานระบบ HDC ชั่วคราว ในส่วนของการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน

ระหว่างวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2558

สามารถส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานได้ทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
 

แบบฟอร์มการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

แบบฟอร์มการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

  

 


หน้า 1 จาก 3