ข่าวสารงานไอที

อบรมเชิงปฏิบัติการการนำระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการการนำระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ และการให้บริการสุขภาพ

หมายเหตุ ** นำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพร้อมลงโปรแกรม MS office 2010 มาด้วยในวันที่ประชุม 

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่

1. กลุ่มที่ 1 ผู้รับผิดชอบการเงินและบัญชี หลักสูตร MS-Access

   เป้าหมาย  นักวิชาการการเงินและเจ้าหน้าที่บัญชี เฉพาะโรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 2 คน

   อบรมวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 17.00 น

   สถานที่ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                  

    คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 

2. กลุ่มที่ 2 นักวิชาการสาธารณสุขและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหลักสูตร MS-Access

   เป้าหมาย  นักวิชาการสาธารณสุขและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ อำเภอละ 2 คน

   อบรมวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 17.00 น

   สถานที่ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

    คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่ายกลุ่มบริการสุขภาพ ฯ ระดับจังหวัด

อีเมล พิมพ์ PDF

 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่ายกลุ่มบริการสุขภาพและศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด

ในวันที่ 14  สิงหาคม 2557  เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   

เป้าหมาย  ผู้ดูแลระบบ TAKIS Data Center เครือข่ายบริการละ 2 คน และคณะทำงานการเชื่อมโยงข้อมูล (ตามรายชื่อที่ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม)

โดยสมัครเข้าร่วมอบรม ได้จากระบบลงทะเบียน คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 

การจัดการข้อมูล OPPP Individual (21แฟ้ม) ปีงบประมาณ 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
 
การจัดการข้อมูล OPPP Individual (21แฟ้ม) สำหรับรอบข้อมูลปีงบประมาณ 2558
อ่านเพิ่มเติม...
 

แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 
แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
 
อ่านเพิ่มเติม...
 

แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 
แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
 
อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 1 จาก 4