ข่าวสารงานไอที

เอกสารการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเครือข่ายสถานบริการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ไฟล์เอกสารการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเครือข่ายสถานบริการ

ให้ทำการปรับแก้ข้อมูลในช่องสีเขียวเท่านั้น หลักจากทำการแก้ไขเสร็จให้ส่งเมล์มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

 

เปิดการใช้งานระบบ HDC

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ระบบ HDC  สามารถใช้งานได้ตามปกติ


 
 
 

แบบฟอร์มการขอรหัสหน่วยงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

แบบฟอร์มการขอรหัสหน่วยงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับผู้ปฎิบัติด้าน Network

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับผู้ปฎิบัติด้าน Network (รายชื่อตามไฟล์แนบ)

ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ เชียงใหม่ ชั้น 4

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

 

ขอส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน และ 12 แฟ้มมาตรฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 -2558

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ขอส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน  และ 12 แฟ้มมาตรฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 -2558

 

  1. ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานให้กับ สสจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 -  2558 (เฉพาะที่ยังไม่ส่งข้อมูล)

      ทาง ระบบ HDC  โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งข้อมูลได้ที่ ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม 

2. ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งส่งข้อมูล 12 แฟ้มมาตรฐานให้กับ สสจ.เชียงใหม่ได้ที่ E-mail   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

หมายเหตุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558  ยกเลิกการส่งข้อมูล 21 แฟ้มมาตรฐาน มาให้สสจ.เชียงใหม่

 


หน้า 1 จาก 2