ข่าวสารงานไอที

การส่งออกข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียนโดยใช้โปรแกรม My Report

อีเมล พิมพ์ PDF
 

 การส่งออกข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียนโดยใช้โปรแกรม My Report

 
อ่านเพิ่มเติม...
 

แนวทางการดำเนินการจัดการ ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม และ 43 แฟ้ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 (เริ่ม 1 กรกฎาคม 2556)

อีเมล พิมพ์ PDF
 

แนวทางการดำเนินการจัดการ ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม และ 43 แฟ้ม ประจำปี 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  (เริ่ม 1 กรกฎาคม 2556)

 
 
อ่านเพิ่มเติม...
 

แจ้งอัพเดทโปรแกรม OPPP NHSO เวอร์ชั่น 1.4

อีเมล พิมพ์ PDF
 

  แจ้งอัพเดทโปรแกรม OPPP  NHSO เวอร์ชั่น  1.4 

 
อ่านเพิ่มเติม...
 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารระดับโรงพยาบาล วันที่ 21 มิถุนายน 2556

อีเมล พิมพ์ PDF

 
 
 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารระดับโรงพยาบาล วันที่ 21 มิถุนายน 2556
 
อ่านเพิ่มเติม...
 

แจ้งสมาชิกผู้ใช้ระบบอีเมลล์ chiangmaihealth.comสำรองข้อมูลสำคัญออกจาก mail box

อีเมล พิมพ์ PDF

แจ้งสมาชิกผู้ใช้ระบบอีเมลล์ chiangmaihealth.com สำรองข้อมูลสำคัญออกจาก mail box  

           เนื่องจากระบบเมล์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมล์ทางการที่ต้องใข้ประโยชน์สูงสุดตามเงื่อนไขการติดต่อประสานงานในส่วนราชการ
ได้มีการแจ้งเตือนจากผู้ให้เช่าใช้บริการระบบ e-mail ว่าได้มีการใช้พื้นที่เกินกำหนดที่ได้ตกลงใช้บริการไว้  ทำให้มีผลต่อการให้บริการ Web site  www.chiangmaihealth.com 
  และระบบ E-mail :  @Chiangmaihealth.com   ดังนั้นขอให้ผู้ใช้ระบบ E-mail  ดังกล่าว ดำเนินการเข้าใช้ระบบ และสำรองข้อมูลออกจากระบบอย่างสม่ำเสมอ และทำการลบเมล์เก่าออกจากระบบ
พร้อมเคลียร์ ถังขยะ และกรุณาจัดเก็บข้อมูลสำคัญที่แนบเมล์นั้นๆ  เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่จัดเก็บระบบเมล์โดยรวม
 
ในการนี้ สสจ.เชียงใหม่  ขอให้ผู้ใช้งานระบบเมล์ดังกล่าวทุกคน สำรองข้อมูลสำคัญของท่านในระบบเมล์เก็บไว้ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2556 นี้ เนื่องจากวันที่ 27 เมษายน 2556 สสจ.เชียงใหม่จะดำเนินการบำรุงรักษาระบบประจำปี  อาจทำให้ข้อมูลของทางในเมล์สูญหายได้ ทั้งนี้จะไม่มีการสำรองข้อมูลใดๆ ไว้จึงขอเรียนแจ้งไว้ ณ ที่นี้ด้วย
  
 รายชื่อ account ที่มีการใช้พื้นที่ mail box chiangmaihealht.com  เป็นปริมาณที่มากโดยไม่มีการเข้าจัดการให้เรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ

 
 
 
งานสารสนเทศสาธารณสุข  สสจ.เชียงใหม่
17 เมษายน 2556

 

 


หน้า 1 จาก 3