ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สอบราคาจ้างเหมาจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ

อีเมล พิมพ์ PDF

                    ด้วยจังหวัดเชียงใหม่   จะดำเนินการจ้างเหมาจัดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาองค์กร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่”  จำนวน  1  งาน

ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ

(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (v 1070_0001.pdf)v 1070_0001.pdf[ ]6251 Kb
 

ตัวชี้วัดกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคปี2557

อีเมล พิมพ์ PDF
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขอส่งตัวชี้วัด KPI งาน คบส.ประจำปี2557สำหรับผู้สนใจมาเพื่อทราบ
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (KPI57.pptx)KPI57.pptx[ ]178 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:25 น.
 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0005-10-1-57.pdf)Document_0005-10-1-57.pdf[ ]189 Kb
 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ รพ.แม่แจ่ม (ครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โรงพยาบาลแม่แจ่ม (ครั้งที่ 2)

 

สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758

อีเมล พิมพ์ PDF
 สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง
การปฏิบัติงานระบบ e-GP  สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (e-GP เฉพาะกิจ ชั่วคราว_ รวม.pdf)002[ ]1713 Kb
 


หน้า 14 จาก 276