ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
   
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มสนับสนุน (ครั้งที่ 8) 12-9-57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่ม กลุ่มอาคารสนับสนุน (ครั้งที่ 8)
ณ วันที่ 12-9-57
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

สไลด์บรรยายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2558 จากการประชุม service plan สาขาสุขภาพจิต 25ธค57

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุม service plan สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด วันที่ 25 ธค 57 ณ เชียงใหม่ออร์คิด มีสไลด์บรรยายและไฟล์ประกอบการนำเสนอดังแนบ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการดำเนินงานได้แล้ว 

 

อภินันทนาการนิตยสารหมดชาวบ้าน

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
อภินันทนาการนิตยสารหมดชาวบ้าน 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B277.pdf)B277.pdf[ ]520 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:25 น.
 

ราคากลางงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด

อีเมล พิมพ์ PDF
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไทยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไทยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 


หน้า 14 จาก 424