ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดอยหลวง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง

 

ปรับปรุงอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดอยหลวง
รายละเอียด ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๗ แนบท้ายนี้

 

 

 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0005-10-1-57.pdf)Document_0005-10-1-57.pdf[ ]189 Kb
 

ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนจัดการแข่งขันกอล์การกุศล

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนจัดการแข่งขันกอล์การกุศล 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (S34.pdf)S34.pdf[ ]153 Kb
 

สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758

อีเมล พิมพ์ PDF
 สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง
การปฏิบัติงานระบบ e-GP  สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (e-GP เฉพาะกิจ ชั่วคราว_ รวม.pdf)002[ ]1713 Kb
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการ วันที่ 3 กย 57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนงานประชมวิชาการ วันที่ 3 กย 57 
 


หน้า 14 จาก 370