ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ

ตามสิ่งที่แนบมานี้ 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0033.pdf)Document_0033.pdf[ ]585 Kb
 

เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ Ontop Payment

อีเมล พิมพ์ PDF

                                              

                                                  - ข้อมูลจัดประเภทหน่วยบริการ
                                                 - ตัวอย่างการกรอก PCU Profile
                                                 - ประชากร UC ก.ค. 54
                                                 - รายละเอียด PCU Profile
                                                 - เกณฑ์ศักยภาพบริการ ปี 2555
                                                 - แบบขอรับการสนับสนุน Ontop Payment ปี 2555)

 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ รพ.แม่แจ่ม (ครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โรงพยาบาลแม่แจ่ม (ครั้งที่ 2)

 

ตัวชี้วัดกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคปี2557

อีเมล พิมพ์ PDF
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขอส่งตัวชี้วัด KPI งาน คบส.ประจำปี2557สำหรับผู้สนใจมาเพื่อทราบ
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (KPI57.pptx)KPI57.pptx[ ]178 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:25 น.
 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0005-10-1-57.pdf)Document_0005-10-1-57.pdf[ ]189 Kb
 


หน้า 14 จาก 280