ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ ฉบับปรับปรุงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ ได้ส่งแบบประเมินการพัฒนา และยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย มาเพื่อให้พื้นที่สามารถนำเกณฑ์ไปใช้ประเมินได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเกณฑ์ที่ปรับใหม่ ได้แบ่งการประเมินเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ๑๐ ข้อ ระดับดี ๑๕ ข้อ และระดับดีมาก ๒๐ ข้อ รายละเอียดและแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ
 

แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหา

อีเมล พิมพ์ PDF
 
แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 09:41 น.
 

การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย, การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

 

การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย

การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนา

การประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพรล้านนา

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด    

ภญ อัญชญา ดุจจานุทัศน์
ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ

 

 งานธุรกิจสุขภาพ 053-212472
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2014 เวลา 14:17 น.
 

เอกสารสืบราคายาและเวชภัณฑ์ประจำปี2557

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะจัด ให้มีการยื่นซองสืบราคายาและเวชภัณฑ์ ประจำปี 2557 สำหรับใช้ในโรงพยาบาลชุมชนจำนวน 23 แห่ง และโรงพยาบาลนครพิงค์ จึงขอเชิญบริษัท /ห้าง /ร้าน ที่สนใจร่วมเสนอราคา โดยส่งข้อมูลตัวอย่างและใบเสนอราคา(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:20 น.
 

ไฟล์ประกอบประชุมจัดทำแผนยุทธฯอนามัยโรงเรียน7-10 กค 57

อีเมล พิมพ์ PDF

งานอนามัยโรงเรียนได้จัดประชุมสัญจรลงพื้นที่ รพ.จอมทอง รพ.สันป่าตอง รพ.เชียงดาว และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 7-10 กค.57 จึงขอนำไฟล์ประกอบการประชุมแนบมาเพื่อดาวน์โหลดและนำไปใช้ประกอบการทำงานได้ต่อไป 

 


หน้า 14 จาก 308