ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0005-10-1-57.pdf)Document_0005-10-1-57.pdf[ ]189 Kb
 

สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758

อีเมล พิมพ์ PDF
 สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง
การปฏิบัติงานระบบ e-GP  สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (e-GP เฉพาะกิจ ชั่วคราว_ รวม.pdf)002[ ]1713 Kb
 

แจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดปี2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2557

ให้บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ได้รับเลือกลำดับที่ 1 ทำข้อตกลงจะซื้อจะขายยาและเวชภัณฑ์ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

โดยดาวน์โหลดเอกสารข้อตกลงฯ ได้จากไฟล์ที่แนบ กรอกข้อมูลบริษัทพร้อมลงนามให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบข้อตกลงฯตามข้อ7

ส่งมาทางไปรษณีย์ที่(ภายในวันที่15 สิงหาคม 2557)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 10

ถ.สุเทพ ต.สุเทพ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:53 น.
 

ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนจัดการแข่งขันกอล์การกุศล

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนจัดการแข่งขันกอล์การกุศล 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (S34.pdf)S34.pdf[ ]153 Kb
 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 

เอกสาร แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 


หน้า 14 จาก 347