ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ตัวชี้วัดกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคปี2557

อีเมล พิมพ์ PDF
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขอส่งตัวชี้วัด KPI งาน คบส.ประจำปี2557สำหรับผู้สนใจมาเพื่อทราบ
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (KPI57.pptx)KPI57.pptx[ ]178 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:25 น.
 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0005-10-1-57.pdf)Document_0005-10-1-57.pdf[ ]189 Kb
 

สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 2 เมษายน 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (2เม.ย.57.pdf)2เม.ย.57.pdf[ ]90 Kb
 

สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758

อีเมล พิมพ์ PDF
 สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง
การปฏิบัติงานระบบ e-GP  สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (e-GP เฉพาะกิจ ชั่วคราว_ รวม.pdf)002[ ]1713 Kb
 

รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง รายงานสถานการณ์การเงิน การคลังเดือน  กุมภาพันธ์ 2557 
 


หน้า 14 จาก 268