ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนจัดการแข่งขันกอล์การกุศล

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนจัดการแข่งขันกอล์การกุศล 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (S34.pdf)S34.pdf[ ]153 Kb
 

การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย, การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

 

การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย

การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนา

การประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพรล้านนา

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด    

ภญ อัญชญา ดุจจานุทัศน์
ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ

 

 งานธุรกิจสุขภาพ 053-212472
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2014 เวลา 14:17 น.
 

แจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดปี2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2557

ให้บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ได้รับเลือกลำดับที่ 1 ทำข้อตกลงจะซื้อจะขายยาและเวชภัณฑ์ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

โดยดาวน์โหลดเอกสารข้อตกลงฯ ได้จากไฟล์ที่แนบ กรอกข้อมูลบริษัทพร้อมลงนามให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบข้อตกลงฯตามข้อ7

ส่งมาทางไปรษณีย์ที่(ภายในวันที่15 สิงหาคม 2557)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 10

ถ.สุเทพ ต.สุเทพ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:53 น.
 

ดาวโหลดไฟล์นำเสนอ การจำหน่ายและสะสมอาหารในมินิมาร์ทและซูปเปอร์มาร์เก็ต ตาม พรบ.สาธารณสุขปี 2535

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ไฟล์นำเสนอ การจำหน่ายและสะสมอาหารในมินิมาร์ทและซูปเปอร์มาร์เก็ต ตาม พรบ.สาธารณสุขปี 2535

 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 

เอกสาร แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 


หน้า 14 จาก 328