ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 
 

สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758

อีเมล พิมพ์ PDF
 สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง
การปฏิบัติงานระบบ e-GP  สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ 
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการ วันที่ 3 กย 57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนงานประชมวิชาการ วันที่ 3 กย 57 
 

ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนจัดการแข่งขันกอล์การกุศล

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนจัดการแข่งขันกอล์การกุศล 
 

ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.57

อีเมล พิมพ์ PDF

งปม. 2557

ว/ด/ป

หน่วยงาน

เรื่อง/รายการ

ประเภท

สอบราคา/ประกวด/e-Auction

Tor

ผู้ประมูลได้

ราคา

 

12 กย.57

 

 

 

รพ.แม่แจ่ม

 

1.อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 หลัง

2.โรงรถ พัสดุ ซักฟอก 1 หลัง

3.โรงอาหาร ครัว พัสดุ 1 หลัง

4.ถนน คสล. 2,892 ตรม.

5.ถนน คสล. 315 ตรม.

6.ทางเดินเชื่อมอาคาร 62 ม.

ไฟด์แนบ  (ประกาศ1)

 

 

e-Auction

 

 

ไฟด์แนบ

(TOR 1)

 

 

หจก.วัชรสุภา

 

 

20,000,000.-

 

12 กย.57

 

 

 

รพ.แม่แจ่ม

 

1.อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า100-500 KW

2.เตาเผาขยะติดเชื้อ

3.ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

4.ปรับสภาพพื้นที่

5.ระบบผลิตน้ำประปา ประภาภายนอก

6.ระบบประปาภายนอกรพ.

ไฟด์แนบ  (ประกาศ2)

 

 

e-Auction

 

 

ไฟด์แนบ

(TOR 2)

 

 

หจก.วลิตก่อสร้าง

 

 

15,150,000.-

 

12 กย.57

 

 

รพ.แม่แจ่ม

 

อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 1 หลัง

 ไฟด์แนบ  (ประกาศ3)

 

e-Auction

 

ไฟด์แนบ

(TOR 3)

 

หจก.วลิตก่อสร้าง

 

8,920,300.-

 

12 กย.57

 

 

รพ.แม่แจ่ม

 

อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว 1 หลัง

 ไฟด์แนบ  (ประกาศ3)

 

e-Auction

 

ไฟด์แนบ

(TOR 3)

 

หจก.วลิตก่อสร้าง

 

10,304,900.-

 

12 กย.57

 

 

 

รพ.แม่แจ่ม

 

1.บ้านพักข้าราชการ 5-6  3 หลัง

2.บ้านพักข้าราชการ 7-8  1 หลัง

ไฟด์แนบ  (ประกาศ3)

 

 

e-Auction

 

 

ไฟด์แนบ

(TOR 3)

 

 

หจก.ทองศยาก่อสร้าง

 

 

4,360,700.-

 

12 กย.57

 

 

 

รพ.แม่แจ่ม

 

1.รั้วตาข่ายถัก ไม่น้อยกว่า 200 ม.

2.ประตูรั้วและป้ายชื่อรพ.

3.รั้วลวดหนาม ไม่น้อยกว่า 544 ม.

4.ป้อมยามมาตรฐาน

5.เสาธง

ไฟด์แนบ  (ประกาศ3)

 

 

e-Auction

 

 

ไฟด์แนบ

(TOR 3)

 

 

หจก.วัชรสุภา

 

 

1,374,200.-

 

12 กย.57

 

 

รพ.แม่แจ่ม

 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า

 

 

กรณีพิเศษ

 

ไฟด์แนบ

(ใบสั่งจ้าง1)

 

กฟภ.เขต 1 (ภาคเหนือ)

จังหวัดเชียงใหม่

 

 

800,000.-

 

12 กย.57

 

 

รพ.สารภี

 

1.อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง 1 หลัง

2.โรงอาหาร ครัว พัสดุ 1 หลัง

3.โรงรถ พัสดุ ซักฟอก 1 หลัง

 ไฟด์แนบ  (ประกาศ4)

 

 

e-Auction

 

ไฟด์แนบ

(TOR 4)

 

หจก.บุญมากคอนสรัคชั่น

 

10,310,000.-

 

12 กย.57

 

 

สสอ.เมืองชม.

 

อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 หลัง

ไฟด์แนบ  (ประกาศ5)

 

e-Auction

 

ไฟด์แนบ

(TOR 5)

 

หจก.ลำปางจิรชัย

คอนสตรัคชั่น

 

 

3,430,000.-

 

12 กย.57

 

 

 

สสจ.ชม.

 

ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ

ไฟด์แนบ  (ประกาศ6)

 

สอบราคา

 

 

 

-

 

บจก.คินลภัส

 

578,166.-

 

12 กย.57

 

 

 

อ.ไชยปราการ

 

รพ.สต.บ้านดงป่าสัก

ไฟด์แนบ  (ประกาศ7)

 

e-Auction

 

ไฟด์แนบ

(TOR 7)

 

หจก.ปราการวิศวะ

ก่อสร้าง

 

3,020,000.-

 

12 กย.57

 

 

 

อ.แม่แตง

 

รพ.สต.บ้านช่อแล

ไฟด์แนบ  (ประกาศ7)

 

e-Auction

 

ไฟด์แนบ

(TOR 7)

 

หจก.คาเดทคอนสตรัคชั่น

ก่อสร้าง

 

3,010,000.-

 

12 กย.57

 

 

 

อ.เชียงดาว

 

รพ.สต.บ้านสบอ้อ

ไฟด์แนบ  (ประกาศ7)

 

e-Auction

 

ไฟด์แนบ

(TOR 7)

 

บจก.อุดมธนา

 

 

3,030,000.-

 

12 กย.57

 

 

 

อ.แม่แจ่ม

 

รพ.สต.บ้านปางหินฝน

ไฟด์แนบ  (ประกาศ7)

 

e-Auction

 

ไฟด์แนบ

(TOR 7)

 

หจก.ทองศยาก่อสร้าง

 

 

3,088,000.-

 

12 กย.57

 

 

 

อ.ดอยสะเก็ด

 

รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ

ไฟด์แนบ  (ประกาศ7)

 

e-Auction

 

ไฟด์แนบ

(TOR 7)

 

หจก.พรประชาวิทย์

 

 

2,993,800.-

 

12 กย.57

 

 

 

อ.ฝาง

 

รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก

ไฟด์แนบ  (ประกาศ7)

 

e-Auction

 

ไฟด์แนบ

(TOR 7)

 

หจก.ณัฐประชาก่อสร้าง

 

 

3,040,000.-

 

12 กย.57

 

 

 

อ.พร้าว

 

รพ.สต.บ้านร่มเกล้า

ไฟด์แนบ  (ประกาศ7)

 

e-Auction

 

ไฟด์แนบ

(TOR 7)

 

บจก.ยงรัฐ

 

 

3,012,000.-

 

12 กย.57

 

 

 

รพ.แม่แจ่ม

 

1.ทางเดินเชื่อมช่วงที่ 1   300 ตรม.

2.ทางเดินเชื่อมช่วงที่ 2   92.64 ตรม.

3.กำแพงกันดิน TYPE A  95 ม.

4.กำแพงกันดิน TYPE C  415 ม.

 

ไฟด์แนบ  (ประกาศ8)

 

วิธีพิเศษ

 

ไฟด์แนบ

(TOR 8)

 

หจก.วลิตก่อสร้าง

 

18,022,500.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19

ส.ค.57

 

 

 

รพ.แม่แจ่ม

 

ถนน คสล. 4,080 ตรม.

ไฟด์แนบ  (ประกาศ9)

 

e-Auction

 

ไฟด์แนบ

(TOR 9)

 

บจก.อัครโยธิน

 

9,101,700.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 11:17 น.
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


หน้า 14 จาก 448