ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

NEWการรายงานตัวชี้วัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่

อีเมล พิมพ์ PDF
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
ตัวชี้วีด รพ.สต.ขนาดใหญ่  ใหม่ล่าสุด 10 ตุลาคม 2554
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2011 เวลา 14:15 น.
 

สอบราคาจ้างเหมาจัดงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดงาน มหกรรมตลาดอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค จำนวน 1 งาน

ดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ตามรายละเอียดแนบ

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (SPEC.pdf)SPEC.pdf[ ]6055 Kb
 

ราคากลางงานก่อสร้างรพ.แม่แจ่ม กลุ่มที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ราคากลางงานก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม กลุ่ีมที่ 2 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่ม2_Part1.pdf)กลุ่ม2_Part1.pdf[ ]2029 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่ม2_Part2.pdf)กลุ่ม2_Part2.pdf[ ]1983 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่ม2_Part3.pdf)กลุ่ม2_Part3.pdf[ ]989 Kb
 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุข(ฉบับที่ 3)

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บริหารทั่วไป

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุข(ฉบับที่3 )พ.ศ.2556

และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0006.pdf)Document_0006.pdf[ ]324 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 11:30 น.
 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

  

  

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 แนบท้ายนี้

 


หน้า 35 จาก 268