ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

คือ 1. สารเคมีกระป๋องสเปรย์กำจัดยุง จำนวน 10,000 กระป๋อง

2. สารเคมีทากันยุง จำนวน 25,000 ซอง

สำหรับสำนักงานสาธารณสุุขจังหวัดเชียงใหม่ ตามเอกสารแนบนี้

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (270656.pdf)270656.pdf[ ]6325 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2013 เวลา 09:16 น.
 

รับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถ

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถประจำหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สนใจศึกษารายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2013 เวลา 09:02 น.
 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ รพ.แม่แจ่ม (ครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โรงพยาบาลแม่แจ่ม (ครั้งที่ 2)

 

การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (รายงาน 170.pdf)รายงาน 170.pdf[ ]112 Kb
 

ขอความร่วมมือในการลดใช้ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดจ่ายก๊าซพลังงาน

อีเมล พิมพ์ PDF
ขอความร่วมมือในการลดใช้ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดจ่ายก๊าซพลังงาน 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf[ ]1776 Kb
 


หน้า 35 จาก 308