ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสร้างพระหลวงปู่ทวด ๑๐๐ ปีสนามบินดอนเมื่อง

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสร้างพระหลวงปู่ทวด ๑๐๐ ปีสนามบินดอนเมื่อง
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B41.pdf)B41.pdf[ ]1962 Kb
 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 

ประกาศ TOR งานจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ที่โรงพยาบาลสารภี

อีเมล พิมพ์ PDF

  

ร่างขอบเขตของงาน TOR  และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

 สิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ที่โรงพยาบาลสารภี 

รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ราคากลางงานก่อสร้างรพ.แม่แจ่ม กลุ่มที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ราคากลางงานก่อสร้างรพ.แม่แจ่ม กลุ่มที่ 4

 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่ม4_Part1.pdf)กลุ่ม4_Part1.pdf[ ]2047 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่ม4_Part2.pdf)กลุ่ม4_Part2.pdf[ ]2047 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่ม4_Part3.pdf)กลุ่ม4_Part3.pdf[ ]42 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2013 เวลา 17:32 น.
 

ทะเบียนร้านอาหารและแผงลอย ที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556

อีเมล พิมพ์ PDF
ดาวโหลดทะเบียนร้านอาหารและแผงลอย ที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste จ.เชียงใหม่ ปี 2556
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (รายชื่อร้านอาหารและแผงลอย ปี2556.xlsx)CFGT01[ ]437 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (สรุปยอดร้านอาหารและแผงลอย ปี 2556.xlsx)CFGT02[ ]12 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 10:45 น.
 


หน้า 35 จาก 280