ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
   
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (05ตารางควบคุม.pdf)05ตารางควบคุม.pdf[ ]66 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2014 เวลา 15:24 น.
 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสสอ.ดอยเต่า

อีเมล พิมพ์ PDF

  

  

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558

 

ทะเบียนตลาดสดน่าซื้อประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 

ดาวน์โหลดข้อมูลทะเบียนตลาดสดน่าซื้อประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:48 น.
 

ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค งานธุรกิจสุขภาพ

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มงานธุรกิจสุขภาพ 
 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (สมัครงาน.pdf)รายละเอียดการสมัครงาน[รายละเอียดการสมัครงาน]928 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2015 เวลา 13:30 น.
 

ผลการสืบราคาร่วมค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งผลสืบราคาร่วมค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ (ตามประกาศแนบท้ายนี้)เพื่อให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดถือปฏิบัติในการส่งตรวจ โดยส่งตรวจให้บริษัท ลำดับที่ 1 ก่อนในราคาที่ตกลงกัน หากมีข้อขัดข้องที่ไม่สามารถส่งได้ จึงจะเลือกส่งให้บริษัทลำดับถัดมา โดยผลการสืบราคาร่วมฯ นี้จะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ

 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศผลสืบร่วมแล็บส่งต่อ.pdf)ประกาศผลสืบร่วมแล็บส่งต่อ.pdf[ผลสืบราคาร่วมค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ระดับจังหวัดเชียงใหม่]2438 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 11:30 น.
 


หน้า 35 จาก 424