ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างทางลาด รพ.อมก๋อย

อีเมล พิมพ์ PDF

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ทางลาดอาคารผู้ป่วย 60 เตียง โรงพยาบาลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (tor.pdf)tor.pdf[ ]5525 Kb
 

ตรวจสอบและส่งข้อมูล

อีเมล พิมพ์ PDF

 
การตรวจสอบและ่ส่งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อขอรับงบเพิ่เติมตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ (On -top payment)
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 14:33 น.
 

สอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ด้วย จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศซื้อยา.pdf)ประกาศซื้อยา.pdf[ ]474 Kb
 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

คือ 1. สารเคมีกระป๋องสเปรย์กำจัดยุง จำนวน 10,000 กระป๋อง

2. สารเคมีทากันยุง จำนวน 25,000 ซอง

สำหรับสำนักงานสาธารณสุุขจังหวัดเชียงใหม่ ตามเอกสารแนบนี้

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (270656.pdf)270656.pdf[ ]6325 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2013 เวลา 09:16 น.
 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

  

  

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 


หน้า 35 จาก 287