ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ีรายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC)

อีเมล พิมพ์ PDF
 
รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC)
และการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพใน ASEAN ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ไฟล์ประกอบการประชุมOSCCวันที่10สค58ณโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

อีเมล พิมพ์ PDF
ไฟล์ประกอบการประชุมOSCCวันที่10สค58ณโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น สามารถดาวน์โหลดได้แล้วค่ะ
 

การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 25 กย 58

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง  การโอนเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ วันที่ 25 กย 58
 

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำ คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อการเผยแพร่สำหรับประชาชนทั่วไป ตามพรบ. จำนวน 10 ฉบับ (ตามไฟล์ที่แนบ) คือ 1.เครื่องมือแพทย์ 2.เครื่องสำอาง 3.ยา 4.วัตถุเสพติด 5.วัตถุอันตราย 6วัตถุออกฤิทธิ์ 7..สถานพยาบาลคลินิก 8.สถานพยาบาลโรงพยาบาล 9.อาหาร 10.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2015 เวลา 09:38 น.
 

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านสบลาน .รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง อ.อมก่อย

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6

จำนวน 2 หลัง ก่อสร้างที่ รพ.สต.บ้านสบลาน ต.ยางเปียง และรพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เขียงใหม่

รายละเอียดตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558  แนบท้ายนี้ 

 

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


หน้า 35 จาก 448