ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ขอความร่วมมือในการลดใช้ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดจ่ายก๊าซพลังงาน

อีเมล พิมพ์ PDF
ขอความร่วมมือในการลดใช้ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดจ่ายก๊าซพลังงาน 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf[ ]1776 Kb
 

ขอความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุมมลพิษหมอกควันและไฟป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุมมลพิษหมอกควันและไฟป่า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (220157-1.pdf)220157-1[ ]896 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (220157-10.pdf)220157-10[ ]778 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (220157-11.pdf)220157-11[ ]812 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (220157-2.pdf)\220157-2[ ]641 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (220157-3.pdf)220157-3[ ]641 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (220157-4.pdf)220157-4[ ]638 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (220157-5.pdf)220157-5[ ]790 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (220157-6.pdf)220157-6[ ]692 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (220157-7.pdf)220157-7[ ]598 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (220157-8.pdf)220157-8[ ]795 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (220157-9.pdf)220157-9[ ]674 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 10:45 น.
 

สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 2 เมษายน 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (2เม.ย.57.pdf)2เม.ย.57.pdf[ ]90 Kb
 

แผนดำเนินงานสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากรสาธารณสุข

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
แผนดำเนินงานสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากรสาธารณสุข
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (แผนดำเนินงาน.pptx)แผนดำเนินงาน.pptx[ ]2207 Kb
 

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มหลัก (ครั้งที่ 2) 30-5-57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ความก้าวหน้าการก่อสร้าง โรงพยาบาลแม่แจ่ม - กลุ่มหลัก (ครั้งที่ 2)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม  2557 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 


หน้า 35 จาก 304