ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ
คือ ยูนิตทำฟัน จำนวน  11 ชุด
สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งกายเครื่องแบบในการปฎิบัติราชการทุกวันจันทร์

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งกายเครื่องแบบในการปฎิบัติราชการทุกวันจันทร์ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B142.pdf)B142.pdf[ ]600 Kb
 

รับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถ

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถประจำหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สนใจศึกษารายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2013 เวลา 09:02 น.
 

ขอรับบริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเก่าจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
 ขอรับจาคเดรื่องกำเนิดไฟฟ้าเก่าจากโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B75.pdf)B75.pdf[ ]183 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:17 น.
 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 


หน้า 35 จาก 325