ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
 
 
         
         
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 208

อีเมล พิมพ์ PDF
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 208 ลง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (สำเนาหนังสือ ให้ความช่วยเหลือแรงงาน 300 รวม.pdf)300 [ ]7611 Kb
 

ด่วนที่สุด! การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ปี2557

อีเมล พิมพ์ PDF

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบว่า หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอรับสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ขอให้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทยืของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้าย

*** ขอให้ส่งโครงการที่ขอรับการสนับสนุนไปยังกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเอกสาร หรือส่งทาง Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 13 มกราคม 2557  

ประสานงานได้ที่ คุณอารีรัศมิ์ แสนจิตต์ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทางโทรศัพท์มือถือ หมายเลข 089-9529029 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มกราคม 2014 เวลา 13:31 น.
 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง

ประกาศ ( 2 )  26  ตำแหน่ง 

1. พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ( 2 ) จำนวน  16  ตำแหน่ง

2. จพ.สาธารณสุขปฏบัติงาน ( 2 ) จำนวน  9  ตำแหน่ง

 3. จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ( 2 ) จำนวน  1  จำนวน

ประกาศ ( 3)  5  ตำแหน่ง  

1. เภสัชกรปฏิบัติการ  ( 3 ) จำนวน  3  ตำแหน่ง

2. นักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ  ( 3 ) จำนวน  1  ตำแหน่ง

3. พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ( 3 ) จำนวน  1  ตำแหน่ง 

รายละเอียดดูตามประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ กรุณานำคำสั่งจ้างครั้งแรกมาในวันรับสมัครด้วย 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:10 น.
 

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำหรับ รพ.อมก๋อย

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์จะประกวดราคาทางอิเล็กทรอกนิกส์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
คือ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับ รพ.อมก๋อย จึงได้ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (scan0014.pdf)scan0014.pdf[ ]11077 Kb
 

โอนเงินโครงการ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 6 กพ 57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง การโอนเงินโ่ครงการ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฺฉิน วันที่ 6 ก.พ. 57 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0003-6-02-57.pdf)Document_0003-6-02-57.pdf[ ]343 Kb
 


หน้า 35 จาก 238