ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รพช/อำเภอ ที่มีรายชื่อขอส่งสรุปแบบประเมินพนักงานสาธารณสุข

อีเมล พิมพ์ PDF

 
รพช/อำเภอ ที่มีรายชื่อขอส่งสรุปแบบประเมินพนักงานสาธารณสุข
 
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0032.001.2/ว 1343, 32276 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 มีรายชื่อดังนี้
 
  โรงพยาบาล :   อมก๋อย    เชียงดาว    แม่แตง   
แม่วาง   วัดจันทร์ 

 
    สาธารณสุขอำเภอ  :    แม่อาย   พร้าว  แม่แตง  จอมทอง   ไชยปราการ

 ตอนนี้ได้เลยระยะเวลาที่กำหนดแล้ว  ขอบคุณล่วงหน้า


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 10:30 น.
 

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 42

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 42 
 

ขอรับบริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเก่าจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
 ขอรับจาคเดรื่องกำเนิดไฟฟ้าเก่าจากโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B75.pdf)B75.pdf[ ]183 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:17 น.
 

การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตาม

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตาม 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B127.pdf)B127.pdf[ ]2633 Kb
 

สอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ด้วย จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศซื้อยา.pdf)ประกาศซื้อยา.pdf[ ]474 Kb
 


หน้า 35 จาก 319