ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

อีเมล พิมพ์ PDF
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 

ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อีเมล พิมพ์ PDF

  

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ราคากลาง.pdf)ราคากลาง.pdf[ ]16 Kb
 

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มหลัก (ครั้งที่ 2) 30-5-57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ความก้าวหน้าการก่อสร้าง โรงพยาบาลแม่แจ่ม - กลุ่มหลัก (ครั้งที่ 2)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม  2557 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 

สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 

สรุปข้อมูลจัดซื้อจ้าง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (21 มี.ค. 57.pdf)21 มี.ค. 57.pdf[ ]49 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 08:34 น.
 

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มสนับสนุน (ครั้งที่ 2) 30-5-57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ความก้าวหน้าการก่อสร้าง โรงพยาบาลแม่แจ่ม - กลุ่มหลัก (ครั้งที่ 2)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม  2557 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  
 


หน้า 35 จาก 356