ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ราคากลางงานก่อสร้างรพ.แม่แจ่ม กลุ่มที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ราคากลางงานก่อสร้างรพ.แม่แจ่ม กลุ่มที่ 4

 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่ม4_Part1.pdf)กลุ่ม4_Part1.pdf[ ]2047 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่ม4_Part2.pdf)กลุ่ม4_Part2.pdf[ ]2047 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่ม4_Part3.pdf)กลุ่ม4_Part3.pdf[ ]42 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2013 เวลา 17:32 น.
 

ประกาศ TOR งานจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ที่โรงพยาบาลสารภี

อีเมล พิมพ์ PDF

  

ร่างขอบเขตของงาน TOR  และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

 สิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ที่โรงพยาบาลสารภี 

รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

อีเมล พิมพ์ PDF
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 

ทะเบียนร้านอาหารและแผงลอย ที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556

อีเมล พิมพ์ PDF
ดาวโหลดทะเบียนร้านอาหารและแผงลอย ที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste จ.เชียงใหม่ ปี 2556
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (รายชื่อร้านอาหารและแผงลอย ปี2556.xlsx)CFGT01[ ]437 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (สรุปยอดร้านอาหารและแผงลอย ปี 2556.xlsx)CFGT02[ ]12 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 10:45 น.
 

เชิญอบรมวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพดี แก่ผู้สูงอายุ ข้าราชการ/ลูกจ้างที่ใกล้เกษียณ

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุขว่าสมาคมฯ ได้ร่วมกับสสจ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพดี แก่ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 18-20 มีค 57 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ให้เบิกค่าใช้่จ่ายจากต้นสังกัด และส่งใบสมัครฯ ไปยังสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ฯ ทางโทรสาร 02-5901511 ภายใน 28 กพ 57 เอกสารแนบท้ายนี้
 


หน้า 35 จาก 279