ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สูตรและการคำนวน ตาราง Ratio สถานการ์ณการเงิน

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง  สูตรและการคำนวน ตาราง Ratio สถานการ์ณการเงิน
 

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯของพนักงานราชการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของพนักงานราชการ

เนื่องจากมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะมีจำนวนมาก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กำลังติดต่อสถานที่สอบ จึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อฯ

 

จากวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เป็นวันที่ 25 สิงหาคม 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2014 เวลา 15:52 น.
 

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับลาศึกษาต่อภายในประเทศ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับลาศึกษาต่อภายในประเทศ 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_1070.pdf)Document_1070.pdf[ ]13193 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เจตจำนง.PDF)เจตจำนง.PDF[ ]927 Kb
 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลระบบ Tele-Medicine

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลระบบ Tele-Medicine

 

การจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว

อีเมล พิมพ์ PDF
 
การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Nkp.pdf)Nkp.pdf[ ]523 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ทะเบียนประวัติ.pdf)ทะเบียนประวัติ.pdf[ ]5807 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (รพช.pdf)รพช.pdf[ ]482 Kb
 


หน้า 35 จาก 318