ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
 
 
         
         
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 208

อีเมล พิมพ์ PDF
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 208 ลง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (สำเนาหนังสือ ให้ความช่วยเหลือแรงงาน 300 รวม.pdf)300 [ ]7611 Kb
 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวัยรุ่นครั้งที่ 4 วันที่ 22-24มค57 ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กทม

อีเมล พิมพ์ PDF

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการสุขภาพวัยรุ่น (Aldolescent Health) ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และชมรมสุขภาพวัยรุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการวัยรุ่นครั้งที่ 4 "Dealing with adolescents in 21 century" ในระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการให้ความรู้และแนวทางการจัดการฯ

โดยขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม หากผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด และไม่ถือเป็นวันลา ขอให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมประชุมไปยังราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท.)

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

 

โอนเงินโครงการ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 6 กพ 57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง การโอนเงินโ่ครงการ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฺฉิน วันที่ 6 ก.พ. 57 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0003-6-02-57.pdf)Document_0003-6-02-57.pdf[ ]343 Kb
 

ประกาศสอบราคาซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุม (ครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

 
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุม (ครั้งที่ 2)
 
รายละเอียดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่แนบมาพร้อมนี้
 

 

รายงานผลการปฏิบติงาน โครงการ ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปีการศึกษา 2556

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอให้โรงพยาบาลสันป่าตอง และโรงพยาบาลเวียงแหง  ตรวจสอบข้อมูล Comprehensive หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขด้วย
และโรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลรวมแพทย์  โรงพยาบาลสยามราษฎร์  โรงพยาบาลเซ็นทรัล โรงพยาบาลเทศบาล ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องด้วย

 


หน้า 35 จาก 236