ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
   
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์

News image

  ขอให้โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.) และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มข้อมูลที่ช่องว่...

วัชรา | พฤหัสบดี, 6 สิงหาคม 2015 | Hits: 190

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

โอนเงินโครงการต่างด้าวฯ

News image

การโอนเงินโครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มต่างด้าว ปี 2558 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | พุธ, 2 กันยายน 2015 | Hits: 9

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไฟล์ประกอบการประชุมOSCCวันที่10สค58ณโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

News image

ไฟล์ประกอบการประชุมOSCCวันที่10สค58ณโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น สามารถดาวน์โหลดได้แล้วค่ะ

จันทร์ทิมา ขุนบำรุง | ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015 | Hits: 95

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

News image

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำ คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา...

พิรุณ อินตา | จันทร์, 20 กรกฏาคม 2015 | Hits: 112

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

รายชื่อกรรมการคุมสอบ

News image

 รายชื่อกรรมการคุมสอบ 

ทรัพยากรบุคคล | พฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2015 | Hits: 250

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ.

News image

 *** คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ.2558 ***

นางปริศนา สุวรรณโชติ | อังคาร, 18 สิงหาคม 2015 | Hits: 37

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด

งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรหัสงบประมาณ โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 เ...

นายเกรียงไกร ยอดเรือน | พุธ, 18 มีนาคม 2015 | Hits: 220

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

คู่มือการใช้ภาษา

News image

คู่มือการใช้ภาษา ไทย- อังกฤษ -พม่า -เขมร  สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | อังคาร, 18 สิงหาคม 2015 | Hits: 79

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไทยมหาวิทยาล

News image

  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไทยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | ศุกร์, 19 มิถุนายน 2015 | Hits: 215

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 13 ประ

News image

   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 13ประจำปีงบประมาณ 2558

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2015 | Hits: 356

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559

News image

 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559   

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ | ศุกร์, 28 สิงหาคม 2015 | Hits: 75

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

News image

สุธาสินีย์ พาศรี | พุธ, 2 กันยายน 2015 | Hits: 9

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 2173

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ หรือเช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อ

News image

  ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ หรือเช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อคุณ ปริสุทธิโธ

ทองใบ ไชยวุฒิ | ศุกร์, 28 สิงหาคม 2015 | Hits: 16

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในการจัดบริการสุขภาพช่องป

News image

 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในการจัดบริการสุขภาพช่องปากแบบบูรณาการในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องประ...

คนึงนิตย์ ไชยศิลป์ | อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015 | Hits: 93

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

ค่าสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่ปกติและพื้นที่ห่างไกลจากโรงพยาบาล

News image

 ค่าสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่ปกติและพื้นที่ห่างไกลจากโรงพยาบาล 10 กิโลเมตร 

นาย ภราดร โอฬารจันทโรทัย | พฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2015 | Hits: 48

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

ตัวอย่างกรณีศึกษา คดี แพทย์ถูกลงโทษ

News image

 Updateบทเรียนจากคดีจริยธรรมแพทยสภาทำไม? แพทย์จึงถูกลงโทษ... 

ร้องเรียนร้องทุกข์ 053-211048-50 | อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015 | Hits: 370

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

แบบฟอร์มส่งร่างงานวิจัย/ R2R

News image

 ขอให้ผู้ที่จะเข้าอบรมการทำวิจัยในวันที่ 14-15 ก.ย. 2558 ดำเนินการดังนี้1. ให้ดูว่างานของตัวเองที่จะทำควรทำเป็น R2R หรืองานวิจัย2. เมื่อแยกได้แล้วให้จ...

พัทยา นีละภมร | พุธ, 12 สิงหาคม 2015 | Hits: 104

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

 

แผนที่แสดงสถานการณ์หมอกควัน PM10 จ.เชียงใหม่ รายวัน

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday935
mod_vvisit_counterYesterday1033
mod_vvisit_counterThis week3075
mod_vvisit_counterLast week6105
mod_vvisit_counterThis month1968
mod_vvisit_counterLast month42533
mod_vvisit_counterAll815315

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 118 บุคคลทั่วไป ออนไลน์