ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Provis Datacenter และ ระบบ HDC ชั่วคราว

News image

     แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Provis Datacenter และ ระบบ HDC ชั่วคราว   เนื่องจากระบบ Provis Datacenter และ ระบบ HDC เกิดปัญหาขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถเข้าส...

CMPHO_IT | พุธ, 3 กันยายน 2014 | Hits: 261

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

ขยายระยะเวลาการส่งข้อมูลทะเบียน ศูนย์ One Stop Service

News image

 ขยายระยะเวลาการส่งข้อมูลทะเบียน ศูนย์ One Stop Serviceรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | จันทร์, 29 กันยายน 2014 | Hits: 26

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไฟล์นำเสนอการประชุมอนามัยแม่และเด็ก 18-19 /22-23 กย.57 ณ วินเพลส

News image

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยงานอนามัยแม่และเด็ก จัดประชุมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะตั้งครรภ์ และระยะคลอด หลักสูตรละ 2 ...

จันทร์ทิมา ขุนบำรุง | อังคาร, 23 กันยายน 2014 | Hits: 43

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

แจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดปี2557

News image

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2557ให้บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ได้รับเลือกลำดับที่ 1 ทำข้อตกลงจะซื...

พิรุณ อินตา | อาทิตย์, 27 กรกฏาคม 2014 | Hits: 890

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

เอกสารการประชุมการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อัตรากำลัง

News image

 เอกสารการประชุมการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังวันที่ 30 กันยายน 2557 

ทรัพยากรบุคคล | อังคาร, 30 กันยายน 2014 | Hits: 59

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภั

News image

   Download เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา 23 มิ.ย. 57

นางปริศนา สุวรรณโชติ | จันทร์, 23 มิถุนายน 2014 | Hits: 174

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE

News image

เชิญประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE "

กุลรัศมิ์ นามแก้ว | จันทร์, 10 มีนาคม 2014 | Hits: 248

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย, การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไ

News image

   การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนาการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพรล้านนา  ติดต่อสอบถามรายละเอียด   ...

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 2 มิถุนายน 2014 | Hits: 574

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเชิงรุก

News image

เอกสารประกอบการเชิงรุก

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 2 มิถุนายน 2014 | Hits: 261

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

วารระการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัด ๓ คณะ(๒๙ ก.ย.๕๗)

News image

   วาระการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัด ๓ คณะ(๒๙ ก.ย.๕๗)

วรารักษ์ ใจชื้น | อาทิตย์, 28 กันยายน 2014 | Hits: 30

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูฝน ประจำสัปดาห์ที

News image

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูฝน ประจำสัปดาห์ที่ 38 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | จันทร์, 29 กันยายน 2014 | Hits: 16

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์

ให้ รพช./สสอ.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ลงในฐานระบบลู

News image

ให้ รพช./สสอ.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ลงในฐานระบบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน/รายคาบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่...

ทรัพยากรบุคคล | พฤหัสบดี, 11 กันยายน 2014 | Hits: 164

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 1062

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอความสนับสนุนสร้างซุ้มประตู

News image

  ขอความสนับสนุนสร้างซุ้มประตู 

ทองใบ ไชยวุฒิ | พุธ, 24 กันยายน 2014 | Hits: 19

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

หนังสือแนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

News image

  หนังสือแนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากบูรณาการและเชิงรุกจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในกลุ่ม 0 - 5 ปี หนังสือแนวทางบริหารจัดการ เพื่อจัดบริการบูรณาก...

วันเพ็ญ คำวัง | จันทร์, 7 กรกฏาคม 2014 | Hits: 179

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

ผลการปฏิบัติงานสำรวจสถานีวิทยุคมนาคม 24 อำเภอ

News image

 สรุปผลการปฏิบัติงานสำรวจสถานีวิทยุคมนาคม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 อำเภอ    

นาย ภราดร โอฬารจันทโรทัย | จันทร์, 15 กันยายน 2014 | Hits: 33

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยแล

News image

  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย    

CMPHO_IT | อังคาร, 29 ตุลาคม 2013 | Hits: 972

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

แบบสรุปผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยฯ 74,000

News image

 แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗งบ สปสช. 74,000 บาท 

พัทยา นีละภมร | จันทร์, 29 กันยายน 2014 | Hits: 18

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

ประชุมวิชาการ สธ. 2557

ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2557 เชียงใหม่
ระบบการจองที่พัก 
 
ปิดการลงทะเบียน ให้ประสานกับทางโรงแรมโดยตรง

 
ข้อมูลการจองบูธ
 
 
 ข้อมูลลงทะเบียนวันที่ 1- 5 ก.ย. 57
 

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday62
mod_vvisit_counterYesterday694
mod_vvisit_counterThis week1899
mod_vvisit_counterLast week3716
mod_vvisit_counterThis month62
mod_vvisit_counterLast month25455
mod_vvisit_counterAll553941

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 98 บุคคลทั่วไป ออนไลน์