ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Provis Datacenter และ ระบบ HDC ชั่วคราว

News image

     แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Provis Datacenter และ ระบบ HDC ชั่วคราว   เนื่องจากระบบ Provis Datacenter และ ระบบ HDC เกิดปัญหาขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถเข้าส...

CMPHO_IT | พุธ, 3 กันยายน 2014 | Hits: 416

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

ติดตามการส่งข้อมูลขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว

News image

ติดตามการส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว และการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | อังคาร, 21 ตุลาคม 2014 | Hits: 33

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไฟล์นำเสนอการประชุมอนามัยแม่และเด็ก 18-19 /22-23 กย.57 ณ วินเพลส

News image

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยงานอนามัยแม่และเด็ก จัดประชุมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะตั้งครรภ์ และระยะคลอด หลักสูตรละ 2 ...

จันทร์ทิมา ขุนบำรุง | อังคาร, 23 กันยายน 2014 | Hits: 105

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

เว็บลงข้อมูลราคายาและเวชภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ

News image

เข้าตามลิงค์ข้างล่างhttp://www.chiangmaihealth.com/cmpho_web53/rxall.html

พิรุณ อินตา | เสาร์, 18 ตุลาคม 2014 | Hits: 32

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

รพช/อำเภอ ที่มีรายชื่อขอส่งสรุปแบบประเมินพนักงานสาธารณสุข

News image

 รพช/อำเภอ ที่มีรายชื่อขอส่งสรุปแบบประเมินพนักงานสาธารณสุข ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0032.001.2/ว 1343, 32276 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 มีรายชื่อดังนี...

ทรัพยากรบุคคล | อังคาร, 21 ตุลาคม 2014 | Hits: 98

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภั

News image

   Download เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา 23 มิ.ย. 57

นางปริศนา สุวรรณโชติ | จันทร์, 23 มิถุนายน 2014 | Hits: 210

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE

News image

เชิญประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE "

กุลรัศมิ์ นามแก้ว | จันทร์, 10 มีนาคม 2014 | Hits: 270

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย, การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไ

News image

   การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนาการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพรล้านนา  ติดต่อสอบถามรายละเอียด   ...

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 2 มิถุนายน 2014 | Hits: 649

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเชิงรุก

News image

เอกสารประกอบการเชิงรุก

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 2 มิถุนายน 2014 | Hits: 298

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม

News image

 การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม 

วัชรา | จันทร์, 20 ตุลาคม 2014 | Hits: 70

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์

News image

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 41 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | จันทร์, 20 ตุลาคม 2014 | Hits: 22

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์

ให้ รพช./สสอ.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ลงในฐานระบบลู

News image

ให้ รพช./สสอ.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ลงในฐานระบบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน/รายคาบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่...

ทรัพยากรบุคคล | พฤหัสบดี, 11 กันยายน 2014 | Hits: 306

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 1112

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

โครงการอัศจรรย์ทันใจ ประชุมเมื่องไทยเชียงใหม่พร้อม

News image

   โครงการอัศจรรย์ทันใจ ประชุมเมื่องไทยเชียงใหม่พร้อม

ทองใบ ไชยวุฒิ | ศุกร์, 24 ตุลาคม 2014 | Hits: 6

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

หนังสือแนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

News image

  หนังสือแนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากบูรณาการและเชิงรุกจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในกลุ่ม 0 - 5 ปี หนังสือแนวทางบริหารจัดการ เพื่อจัดบริการบูรณาก...

วันเพ็ญ คำวัง | จันทร์, 7 กรกฏาคม 2014 | Hits: 220

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

News image

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัมนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)สาขาอุบัติเหตุและสาขาหลักด้านศัลยศาสตร์เข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30...

นาย ภราดร โอฬารจันทโรทัย | ศุกร์, 3 ตุลาคม 2014 | Hits: 33

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยแล

News image

  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย    

CMPHO_IT | อังคาร, 29 ตุลาคม 2013 | Hits: 1043

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

ข้อมูลบริการแพทย์แผนไทยฯ Q1-2/2557

News image

 ตรวจสอบข้อมูลบริการแพทย์แผนไทยฯ งวดที่ 1-2/2557 ที่ สปสช.ได้โอนเงินให้ CUP แล้วเมื่อปลายเดือน กันยายน 2557 ได้แล้วนะคะถ้าหน่วยบริการใดมีปัญหาให้แจ้งผ...

พัทยา นีละภมร | พฤหัสบดี, 2 ตุลาคม 2014 | Hits: 171

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday120
mod_vvisit_counterYesterday686
mod_vvisit_counterThis week3719
mod_vvisit_counterLast week2734
mod_vvisit_counterThis month13297
mod_vvisit_counterLast month25002
mod_vvisit_counterAll567176

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์