ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

แจ้งสถานบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเว็บไซต์ HDC สำนักงานสาธารณสุขจังห

News image

 แจ้งสถานบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเว็บไซต์ HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ | พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015 | Hits: 165

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในงวดที

News image

แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในงวดที่3/2557

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | จันทร์, 29 ธันวาคม 2014 | Hits: 191

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

News image

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

ทิวาพร ผลวัฒนะ | พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015 | Hits: 61

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอปี2

News image

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขอส่งตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเ...

พิรุณ อินตา | พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 155

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

เอกสารประกอบการประชุมโรงพยาบาลคุณธรรม

News image

 เอกสารประกอบการประชุมโรงพยาบาลคุณธรรมประชุมวันที่ 22 มกราคม 2558 

ทรัพยากรบุคคล | พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015 | Hits: 54

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มรายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปีงบประมาณ 2558(ฉบับปรับปรุงใหม่)

News image

 "แบบฟอร์มรายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปีงบประมาณ 2558(ฉบับปรับปรุงใหม่)"โดยให้อำเภอส่งรายงานในภาพรวมของCUP   ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 มาที่อีเมลล์ aoaoya...

นางปริศนา สุวรรณโชติ | พุธ, 24 ธันวาคม 2014 | Hits: 83

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE

News image

เชิญประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE "

กุลรัศมิ์ นามแก้ว | จันทร์, 10 มีนาคม 2014 | Hits: 355

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค งานธุรกิจสุขภาพ

News image

 ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มงานธุรกิจสุขภาพ  

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | ศุกร์, 9 มกราคม 2015 | Hits: 156

อ่านต่อ...

รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อม

News image

 สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557

พรทิพย์ มธุรวาทิน | พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014 | Hits: 169

อ่านต่อ...

ข่าวสาธารณสุข เตือนผู้ประกอบกิจการร้านสปา/นวด ต้องได้รับการรับรองมาตรฐ

News image

                        ข่าวสาธารณสุข เตือนผู้ประกอบกิจการร้านสปา/นวด ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 27 ตุลาคม 2014 | Hits: 173

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพ ครั้งที่ 14_58(26 ธ.ค.57)

News image

              รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพ ครั้งที่ 14_58(26 ธ.ค.57)

วรารักษ์ ใจชื้น | พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015 | Hits: 38

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์

News image

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 51 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | เสาร์, 27 ธันวาคม 2014 | Hits: 108

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 1306

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว อสม. ประสบอักคีภัย

News image

  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว อสม. ประสบอักคีภัย   

ทองใบ ไชยวุฒิ | ศุกร์, 9 มกราคม 2015 | Hits: 39

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

“จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ‘ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน’ เป็นของขวัญแก่

News image

  รณรงค์กิจกรรม “จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ‘ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน’ เป็นของขวัญแก่ประชาชน” จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558   

วันเพ็ญ คำวัง | พุธ, 14 มกราคม 2015 | Hits: 46

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและร่วมสังเกตุการณ์ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือนักท่

News image

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและร่วมสังเกตุการณ์ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ในวันที่ 27-28 มกราคม 2558 ณ ห้องปร...

คนึงนิตย์ ปิติปุญญพัฒน์ | ศุกร์, 16 มกราคม 2015 | Hits: 43

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยแล

News image

  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย    

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ | อังคาร, 29 ตุลาคม 2013 | Hits: 1270

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.

News image

 แบบที่แนบมาชื่อ แบบการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)ตามหนังสือที่แจ้งมาแล้ว  เรื่อง     การปร...

พัทยา นีละภมร | ศุกร์, 16 มกราคม 2015 | Hits: 89

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

 

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday41
mod_vvisit_counterYesterday293
mod_vvisit_counterThis week334
mod_vvisit_counterLast week4705
mod_vvisit_counterThis month15415
mod_vvisit_counterLast month17823
mod_vvisit_counterAll626019

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์