ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

แจ้งผลการรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล 21 แฟ้ม และ 43 แฟ้ม รพ.สต. เดือนกรกฎาคม 255

News image

แจ้งผลการรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล 21 แฟ้ม และ 43 แฟ้ม รพ.สต. เดือนกรกฎาคม 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2557    งานเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้ง ผลการรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล 21 แฟ...

CMPHO_IT | พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 61

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

สไลด์และเอกสารจัดสรรเงินoscc ประชุมKU HOME กทม.4-5พย57

News image

สำนักบริหารสาธารณสุข ให้สสจ.ชม.ร่วมกับรพ.นครพิงค์เข้าร่วมประชุมการใช้โปรแกรมศูนย์ช่วยเหลือสังคมและศูนย์พึ่งได้ OSCC วันที่ 4-5 พย.57 ณ KU HOME ม.เกษตร...

จันทร์ทิมา ขุนบำรุง | ศุกร์, 7 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 47

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

เว็บลงข้อมูลราคายาและเวชภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ

News image

เข้าตามลิงค์ข้างล่างhttp://www.chiangmaihealth.com/cmpho_web53/rxall.html

พิรุณ อินตา | เสาร์, 18 ตุลาคม 2014 | Hits: 121

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ให้ รพช./สสอ. แจ้งรายชื่อคณะกรรมประเมินผลการทดลอง

News image

 ให้ รพช./สสอ. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้  แจ้งรายชื่อคณะกรรมประเมินผลการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่บรรจุ วันที่ 29 ส.ค. 2557 ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 255...

ทรัพยากรบุคคล | พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 49

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภั

News image

   Download เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา 23 มิ.ย. 57

นางปริศนา สุวรรณโชติ | จันทร์, 23 มิถุนายน 2014 | Hits: 242

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE

News image

เชิญประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE "

กุลรัศมิ์ นามแก้ว | จันทร์, 10 มีนาคม 2014 | Hits: 309

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อม

News image

 สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557

พรทิพย์ มธุรวาทิน | พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014 | Hits: 65

อ่านต่อ...

ข่าวสาธารณสุข เตือนผู้ประกอบกิจการร้านสปา/นวด ต้องได้รับการรับรองมาตรฐ

News image

                        ข่าวสาธารณสุข เตือนผู้ประกอบกิจการร้านสปา/นวด ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 27 ตุลาคม 2014 | Hits: 44

อ่านต่อ...

การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย, การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไ

News image

   การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนาการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพรล้านนา  ติดต่อสอบถามรายละเอียด   ...

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 2 มิถุนายน 2014 | Hits: 710

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 33/255

News image

 การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 33/2557

นางสาวรัตนจันทร์ นาดี | ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 83

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์

News image

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 45 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 22

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์

ให้ รพช./สสอ.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ลงในฐานระบบลู

News image

ให้ รพช./สสอ.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ลงในฐานระบบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน/รายคาบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่...

ทรัพยากรบุคคล | พฤหัสบดี, 11 กันยายน 2014 | Hits: 483

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 1166

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนการดำเนินงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งในรัฐบาลของรองนายกรัฐมนตรี

News image

  แผนการดำเนินงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งในรัฐบาลของรองนายกรัฐมนตรี 

ทองใบ ไชยวุฒิ | ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 11

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

เป้าหมายการดำเนินงานให้บริการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

News image

เป้าหมายการดำเนินงานให้บริการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558

คนึงนิตย์ ไชยศิลป์ | พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 9

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ

News image

 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ด้วย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีมีกำหนดจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิ...

นาย ภราดร โอฬารจันทโรทัย | อังคาร, 18 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 8

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยแล

News image

  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย    

CMPHO_IT | อังคาร, 29 ตุลาคม 2013 | Hits: 1134

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

ข้อมูลบริการแพทย์แผนไทยฯ Q1-2/2557

News image

 ตรวจสอบข้อมูลบริการแพทย์แผนไทยฯ งวดที่ 1-2/2557 ที่ สปสช.ได้โอนเงินให้ CUP แล้วเมื่อปลายเดือน กันยายน 2557 ได้แล้วนะคะถ้าหน่วยบริการใดมีปัญหาให้แจ้งผ...

พัทยา นีละภมร | พฤหัสบดี, 2 ตุลาคม 2014 | Hits: 295

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday130
mod_vvisit_counterYesterday232
mod_vvisit_counterThis week130
mod_vvisit_counterLast week4418
mod_vvisit_counterThis month14776
mod_vvisit_counterLast month19183
mod_vvisit_counterAll587838

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์