ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับผู้ปฎิบัติด้าน Network

News image

 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับผู้ปฎิบัติด้าน Network (รายชื่อตามไฟล์แนบ)ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ ...

วัชรา | จันทร์, 2 มีนาคม 2015 | Hits: 120

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

การใช้จ่ายเงินของหน่วยบริการ PP_NON UC

News image

 การใช้จ่ายเงินของหน่วยบริการ ในส่วนของงบ  PP_NON UC  

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | ศุกร์, 27 มีนาคม 2015 | Hits: 16

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

เอกสารประชุมตำบลนำร่อง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 23 - 24 มีค 58

News image

   สามารถดาวน์โหลดไฟท์เอกสาร ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ธัญพัชร เตชะอุ่น | พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015 | Hits: 33

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ผลการสืบราคาร่วมค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จังหวัดเชียงใ

News image

           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งผลสืบราคาร่วมค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ (ตามประกาศแนบท้ายนี้)เพ...

พิรุณ อินตา | พุธ, 25 มีนาคม 2015 | Hits: 48

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

News image

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ   

ทรัพยากรบุคคล | พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015 | Hits: 99

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 6 มี.ค. 58

News image

 Download เอกสาร/ppt ประกอบการประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 6 มี.ค. 58 

นางปริศนา สุวรรณโชติ | พุธ, 11 มีนาคม 2015 | Hits: 47

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด

งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรหัสงบประมาณ โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 เ...

นายเกรียงไกร ยอดเรือน | พุธ, 18 มีนาคม 2015 | Hits: 14

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER) รุ่นที่ 8

News image

โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -14 พฤกษภาคม 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 249

อ่านต่อ...

ีรายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอา

News image

 รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC)และการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขโครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กล...

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พุธ, 4 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 110

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

News image

  ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (Cen...

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พุธ, 28 มกราคม 2015 | Hits: 119

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

การประชุมสภาผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2558

News image

  การประชุมสภาผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2558

แพรวพรรณ ปันใจดี | พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015 | Hits: 26

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 2557

News image

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 2557

สุธาสินีย์ พาศรี | พุธ, 25 มีนาคม 2015 | Hits: 24

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 1561

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอเชิญร่วมทำบุญขึ้นอาคารหลังใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและทอดผ้

News image

 ขอเชิญร่วมทำบุญขึ้นอาคารหลังใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและทอดผ้าป่าสามัคคี 

ทองใบ ไชยวุฒิ | พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015 | Hits: 9

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

เอกสารการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ

News image

 เอกสารการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558

คนึงนิตย์ ไชยศิลป์ | พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015 | Hits: 15

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

ผัง ICS คำสั่งแต่งตั้ง ICS สสจ ปี 2558

ผัง ICS คำสั่งแต่งตั้ง ICS สสจ ปี 2558

นาย ภราดร โอฬารจันทโรทัย | จันทร์, 2 มีนาคม 2015 | Hits: 69

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

อบรมความรู้ทางวินัยและกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

News image

สไลด์บรรยายการอบรมความรู้ทางวินัยและกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมคุ้มภูคำ 

กลุ่มงานนิติการ | พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 108

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลใน Health Script

News image

 แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลใน Health Script กับข้อมูลที่มีอยู่ของหน่วยบริการ (ในส่วนที่ไม่ตรงกัน) ที่ขอให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละอำเภอรวบรวมส่งทาง Email: p...

พัทยา นีละภมร | อังคาร, 24 มีนาคม 2015 | Hits: 23

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

 

แผนที่แสดงสถานการณ์หมอกควัน PM10 จ.เชียงใหม่ รายวัน

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday803
mod_vvisit_counterYesterday1042
mod_vvisit_counterThis week4957
mod_vvisit_counterLast week4629
mod_vvisit_counterThis month21158
mod_vvisit_counterLast month24347
mod_vvisit_counterAll678127

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 98 บุคคลทั่วไป ออนไลน์