ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

แจ้งผลการรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล 21 แฟ้ม และ 43 แฟ้ม รพ.สต. เดือนกรกฎาคม 255

News image

แจ้งผลการรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล 21 แฟ้ม และ 43 แฟ้ม รพ.สต. เดือนกรกฎาคม 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2557    งานเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้ง ผลการรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล 21 แฟ...

งานวิชาการวิจัยและจริยธรรมงานวิจัย | พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 171

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

ตารางอุทธรณ์ขอมูลคนต่างด้าว

News image

 ตารางอุทธรณ์ขอมูลคนต่างด้าว

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | อังคาร, 16 ธันวาคม 2014 | Hits: 41

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ แจ้งแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ทิวาพร ผลวัฒนะ | พุธ, 17 ธันวาคม 2014 | Hits: 33

อ่านต่อ...
  • Service Plan

             กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพส่ง Service Plan

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอปี2

News image

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขอส่งตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเ...

พิรุณ อินตา | พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 72

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทุกรพช./อำเภอ กรอกแบบหนังสือเจตนาระบุผู้รั

News image

 ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทุกรพช./อำเภอ  กรอกแบบหนังสือเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณี พกส. ถึงแก่ความตาม  โดยให้เก็บไว้ที่แฟ้มประวัติของพนักงานกร...

ทรัพยากรบุคคล | จันทร์, 15 ธันวาคม 2014 | Hits: 105

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภั

News image

   Download เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา 23 มิ.ย. 57

นางปริศนา สุวรรณโชติ | จันทร์, 23 มิถุนายน 2014 | Hits: 272

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE

News image

เชิญประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE "

กุลรัศมิ์ นามแก้ว | จันทร์, 10 มีนาคม 2014 | Hits: 325

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อม

News image

 สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557

พรทิพย์ มธุรวาทิน | พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014 | Hits: 102

อ่านต่อ...

ข่าวสาธารณสุข เตือนผู้ประกอบกิจการร้านสปา/นวด ต้องได้รับการรับรองมาตรฐ

News image

                        ข่าวสาธารณสุข เตือนผู้ประกอบกิจการร้านสปา/นวด ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 27 ตุลาคม 2014 | Hits: 84

อ่านต่อ...

การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย, การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไ

News image

   การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนาการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพรล้านนา  ติดต่อสอบถามรายละเอียด   ...

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 2 มิถุนายน 2014 | Hits: 759

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สัญจร ประจำปี 2558

News image

 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สัญจร ประจำปี 2558 

แพรวพรรณ ปันใจดี | ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014 | Hits: 12

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์

News image

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 49 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | จันทร์, 15 ธันวาคม 2014 | Hits: 22

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 1220

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

News image

  ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน รุ่นที่ ๓ 

ทองใบ ไชยวุฒิ | พุธ, 17 ธันวาคม 2014 | Hits: 24

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งต่อและการใส่เพดานเทียม

News image

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งต่อและการใส่เพดานเทียม (Obturator) และ NAMเพื่อพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

คนึงนิตย์ ไชยศิลป์ | จันทร์, 15 ธันวาคม 2014 | Hits: 24

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

การกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

News image

  การกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

คนึงนิตย์ ปิติปุญญพัฒน์ | พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014 | Hits: 47

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยแล

News image

  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย    

งานวิชาการวิจัยและจริยธรรมงานวิจัย | อังคาร, 29 ตุลาคม 2013 | Hits: 1180

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน)

News image

 สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ....

พัทยา นีละภมร | ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014 | Hits: 14

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday92
mod_vvisit_counterYesterday652
mod_vvisit_counterThis week3739
mod_vvisit_counterLast week3728
mod_vvisit_counterThis month11147
mod_vvisit_counterLast month19719
mod_vvisit_counterAll603928

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 80 บุคคลทั่วไป ออนไลน์