ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Provis Datacenter และ ระบบ HDC ชั่วคราว

News image

     แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Provis Datacenter และ ระบบ HDC ชั่วคราว   เนื่องจากระบบ Provis Datacenter และ ระบบ HDC เกิดปัญหาขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถเข้าส...

CMPHO_IT | พุธ, 3 กันยายน 2014 | Hits: 221

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

แจ้งข้อมูลเพิ่มการจัดสรรเงินกองทุนโรคเรื้อรัง (รายงานงบ PP)

News image

 แจ้งข้อมูลเพิ่มการจัดสรรเงินกองทุนโรคเรื้อรัง (รายงานงบ PP)ยกเลิกข้อมูลเดิมที่แจ้งไป เนื่องจากได้ประสานผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อรังแล้วยืนยันตัวเลขที่ถ...

มารยาท ใจมาตุ่น | พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014 | Hits: 178

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

สรุปแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กอ้วนจังหวัดเชียงใหม่

News image

สรุปแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กอ้วนจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2557 แยกเป็นรายรายอำเภอตามที่ได้แบ่งกลุ่มในวันประชุมเอกสารนำ...

จันทร์ทิมา ขุนบำรุง | จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014 | Hits: 233

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอเชิญร่วงาน LANNA EXPO 2014

News image

    ขอเชิญร่วมงาน LANNA EXPO 2014 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใ...

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 15 กันยายน 2014 | Hits: 14

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ให้รพช./สสอ. ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวทุกคน

News image

ให้ รพช./สสอ.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ลงในฐานระบบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน/รายคาบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่...

ทรัพยากรบุคคล | พุธ, 3 กันยายน 2014 | Hits: 128

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภั

News image

   Download เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา 23 มิ.ย. 57

นางปริศนา สุวรรณโชติ | จันทร์, 23 มิถุนายน 2014 | Hits: 151

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE

News image

เชิญประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE "

กุลรัศมิ์ นามแก้ว | จันทร์, 10 มีนาคม 2014 | Hits: 220

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย, การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไ

News image

   การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนาการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพรล้านนา  ติดต่อสอบถามรายละเอียด   ...

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 2 มิถุนายน 2014 | Hits: 511

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเชิงรุก

News image

เอกสารประกอบการเชิงรุก

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 2 มิถุนายน 2014 | Hits: 237

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ข้อมูลประกอบการประชุมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558

News image

 ข้อมูลประกอบการประชุมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 

แพรวพรรณ ปันใจดี | ศุกร์, 5 กันยายน 2014 | Hits: 93

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูฝน ประจำสัปดาห์ที

News image

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูฝน ประจำสัปดาห์ที่ 36 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | จันทร์, 15 กันยายน 2014 | Hits: 11

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์

ให้ รพช./สสอ.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ลงในฐานระบบลู

News image

ให้ รพช./สสอ.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ลงในฐานระบบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน/รายคาบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่...

ทรัพยากรบุคคล | พฤหัสบดี, 11 กันยายน 2014 | Hits: 65

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 1025

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายตู้ยาสามัญประจำบ้าน พร้อ

News image

 ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายตู้ยาสามัญประจำบ้าน พร้อมเวชภัณฑ์ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ 

ทองใบ ไชยวุฒิ | อังคาร, 2 กันยายน 2014 | Hits: 22

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

หนังสือแนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

News image

  หนังสือแนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากบูรณาการและเชิงรุกจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในกลุ่ม 0 - 5 ปี หนังสือแนวทางบริหารจัดการ เพื่อจัดบริการบูรณาก...

วันเพ็ญ คำวัง | จันทร์, 7 กรกฏาคม 2014 | Hits: 166

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

ผลการปฏิบัติงานสำรวจสถานีวิทยุคมนาคม 24 อำเภอ

News image

 สรุปผลการปฏิบัติงานสำรวจสถานีวิทยุคมนาคม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 อำเภอ    

นาย ภราดร โอฬารจันทโรทัย | จันทร์, 15 กันยายน 2014 | Hits: 4

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยแล

News image

  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย    

CMPHO_IT | อังคาร, 29 ตุลาคม 2013 | Hits: 946

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

แบบฟอร์มสำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

News image

  การเก็บข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบแพทย์แผนไทยต้องดำเนินการ  รวบรวม ทุกปี เป็นงานประจำ  ให้ใช้แบบสำรวจที่เกี่ยวข้อง ตามที่แนบมานี้  สามารถส่งได้ทุกเดือน แบ...

พัทยา นีละภมร | พุธ, 27 สิงหาคม 2014 | Hits: 74

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

ประชุมวิชาการ สธ. 2557

ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2557 เชียงใหม่
ระบบการจองที่พัก 
 
ปิดการลงทะเบียน ให้ประสานกับทางโรงแรมโดยตรง

 
ข้อมูลการจองบูธ
 
 
 ข้อมูลลงทะเบียนวันที่ 1- 5 ก.ย. 57
 

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday259
mod_vvisit_counterYesterday1158
mod_vvisit_counterThis week1854
mod_vvisit_counterLast week6896
mod_vvisit_counterThis month15764
mod_vvisit_counterLast month29869
mod_vvisit_counterAll544641

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 173 บุคคลทั่วไป ออนไลน์