ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
 
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

รายงานการประชุมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

News image

 รายงานการประชุมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ(คณะที่ปรึกษาการบันทึกข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ) วันที่ 24  มิถุนายน  2558 ณ ห้...

วัชรา | พุธ, 15 กรกฏาคม 2015 | Hits: 109

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

แบบประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2558

News image

แบบประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2558 ในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และตำบลนมแม่

ทิวาพร ผลวัฒนะ | ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015 | Hits: 66

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

News image

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำ คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา...

พิรุณ อินตา | จันทร์, 20 กรกฏาคม 2015 | Hits: 50

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

News image

 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทรัพยากรบุคคล | จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015 | Hits: 303

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 6 มี.ค. 58

News image

 Download เอกสาร/ppt ประกอบการประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 6 มี.ค. 58 

นางปริศนา สุวรรณโชติ | พุธ, 11 มีนาคม 2015 | Hits: 474

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด

งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรหัสงบประมาณ โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 เ...

นายเกรียงไกร ยอดเรือน | พุธ, 18 มีนาคม 2015 | Hits: 181

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไทยมหาวิทยาล

News image

  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไทยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | ศุกร์, 19 มิถุนายน 2015 | Hits: 141

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 13 ประ

News image

   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 13ประจำปีงบประมาณ 2558

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2015 | Hits: 219

อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครสอบผู้ดำเนินการสปาและโครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภ

News image

โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -14 พฤกษภาคม 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 1378

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2558

นางสาวรัตนจันทร์ นาดี | จันทร์, 27 กรกฏาคม 2015 | Hits: 85

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30

News image

รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | จันทร์, 3 สิงหาคม 2015 | Hits: 24

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 2091

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ให้คำปรึกษาประจำคลินิกจิตสั

News image

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ให้คำปรึกษาประจำคลินิกจิตสังคมฯ 

ทองใบ ไชยวุฒิ | พุธ, 29 กรกฏาคม 2015 | Hits: 32

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในการจัดบริการสุขภาพช่องป

News image

 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในการจัดบริการสุขภาพช่องปากแบบบูรณาการในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องประ...

คนึงนิตย์ ไชยศิลป์ | อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015 | Hits: 34

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

หนังสือเชิญอบรมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (CCEM) fast track

News image

 หนังสือเชิญอบรม (CCEM)  fast  track

นาย ภราดร โอฬารจันทโรทัย | พฤหัสบดี, 30 กรกฏาคม 2015 | Hits: 29

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

ตัวอย่างกรณีศึกษา คดี แพทย์ถูกลงโทษ

News image

 บทเรียนจากคดีจริยธรรมแพทยสภาทำไม? แพทย์จึงถูกลงโทษ... 

ร้องเรียนร้องทุกข์ 053-211048-50 | อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015 | Hits: 62

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

การโอนงบแพทย์แผนไทย มิ.ย.2558

News image

 สปสช. ได้โอนเงินให้หน่วยบริการ ในช่วงเดือน มิถุนายน 2558 นั้นเป็นการจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งนอกเห...

พัทยา นีละภมร | อาทิตย์, 28 มิถุนายน 2015 | Hits: 258

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

 

แผนที่แสดงสถานการณ์หมอกควัน PM10 จ.เชียงใหม่ รายวัน

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1325
mod_vvisit_counterYesterday7092
mod_vvisit_counterThis week8883
mod_vvisit_counterLast week5232
mod_vvisit_counterThis month9241
mod_vvisit_counterLast month29523
mod_vvisit_counterAll780055

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 288 บุคคลทั่วไป ออนไลน์